ENGWE® Az Magyarország hivatalos forgalmazója. Engwe Shop üdvözli Önt. ♡

Eladási feltételek

1. Bemutatkozás

1.1 Ezek a feltételek az irányadóak a termékek weboldalunkon keresztül történő értékesítésére és vásárlására.

1.2 Mielőtt megrendelést tesz a weboldalunkon, fel kell kérnie, hogy kifejezett hozzájárulását adja ezekhez a feltételekhez.

1.3 Ez a dokumentum nem érinti a fogyasztóként esetlegesen megillető törvényes jogait (például a 2013. évi fogyasztói szerződésekre (információs, törlési és kiegészítő díjakról szóló rendelet) vagy a 2015. évi fogyasztói jogi törvényre vonatkozó jogokat).

2. Értelmezés

2.1 A jelen feltételekben:

(a) „mi” jelen weboldal képviselőinket jelenti, akiknek adatait a 22.1. szakaszban közöljük; és

(b) „Ön” a mi ügyfelünket vagy leendő ügyfelünket jelenti,

        és a „mi”, a „mi” és a „tiéd” ennek megfelelően kell értelmezni.

3. Rendelési folyamat

3.1 A termékek weboldalunkon történő reklámozása inkább „meghívás a kezelésre”, mintsem szerződéses ajánlat.

3.2 Semmilyen szerződés nem lép hatályba közted és köztünk, kivéve, és amíg nem fogadjuk el megrendelését a 3. szakaszban leírt eljárással összhangban, vagy [alternatív rendelési eljárás].

3.3 Ahhoz, hogy a weboldalunkon keresztül szerződést kössön, hogy termékeket vásároljon tőlünk, a következő lépéseket kell megtennie: hozzá kell adnia a megvásárolni kívánt termékeket a bevásárló kosárhoz, majd továbblépni a pénztárhoz; ha Ön új ügyfél, akkor létre kell hoznia egy fiókot nálunk, és be kell jelentkeznie; ha Ön már meglévő ügyfél, akkor meg kell adnia bejelentkezési adatait; miután bejelentkezett, ki kell választania a kívánt szállítási módot, és meg kell erősítenie megrendelését és a jelen dokumentum feltételeihez való hozzájárulását; Ön átkerül pénzforgalmi szolgáltatónk webhelyére, és fizetési szolgáltatónk kezeli a fizetését; ezután elküldjük Önnek az első visszaigazolást; és miután ellenőriztük, hogy képesek vagyunk-e teljesíteni megrendelését, vagy visszaigazolást küldünk Önnek a megrendelésről (amikor a megrendelése kötelező érvényű szerződéssé válik), vagy e-mailben visszaigazoljuk, hogy nem tudjuk teljesíteni a megrendelését.

3.4 A megrendelés megkezdése előtt lehetősége lesz azonosítani és kijavítani a beviteli hibákat.

4. Termékek

4.1 Weboldalunkon időnként a következő típusú termékek állnak rendelkezésre, vagy lehetnek: Elektromos kerékpárok, Tartozékok.

4.2 Időnként megváltoztathatjuk a weboldalunkon elérhető termékeket, és nem vállaljuk, hogy továbbra is szállítunk egy adott terméket vagy terméktípust.

5. Árak

5.1 Árainkat weboldalunkon adjuk meg.

5.2 Időről időre megváltoztatjuk a weboldalunkon feltüntetett árakat, de ez nem érinti a korábban hatályba lépett szerződéseket.

5.3 A jelen feltételekben vagy a weboldalunkon feltüntetett összes összeg ÁFA -t tartalmaz.

5.4 Előfordulhat, hogy a weboldalon szereplő árak tévesek; ennek megfelelően értékesítési eljárásaink részeként ellenőrizzük az árakat, hogy a megfelelő árat értesítsük Önt a szerződés hatálybalépése előtt.

5.5 A termékek árán kívül előfordulhat, hogy szállítási díjat kell fizetnie, amelyet az adásvételi szerződés hatálybalépése előtt értesítenek.

6. Kifizetések

6.1 A fizetési folyamat során Önnek ki kell fizetnie a megrendelt termékek árát.

6.2 A kifizetések a weboldalunkon meghatározott engedélyezett módszerek bármelyikével történhetnek.

(a) PayPal és PayPal Express / Paypal Checkout;

b) Mastercard;

c) vízum;

(d) American Express;

(a) Google Pay;

(a) Apple Pay;

6.3 Ha elmulasztja fizetni nekünk a jelen feltételek szerint esedékes összeget a jelen feltételek és feltételek szerint, akkor visszatarthatjuk a megrendelt termékeket és/vagy írásos értesítéssel bármikor felmondhatjuk az adásvételi szerződést. a termékekért.

6.4 Ha indokolatlan hitelkártyát, betéti kártyát vagy egyéb visszaterhelést hajt végre, akkor köteles fizetni nekünk, írásos kérésünk napjától számított 7 napon belül:

a) a visszatérítés összegével megegyező összeg;

(b) a harmadik fél által a visszatérítéssel kapcsolatban felmerült összes költség (ideértve a bankunk, bankunk, fizetési processzorunk vagy kártyakibocsátóunk által felszámított költségeket);

c) 25.00 EUR adminisztrációs díj héával együtt; és

(d) az ésszerű költségeink, veszteségeink és kiadásaink, amelyek az ebben a 7.4. szakaszban említett összegek behajtása során felmerültek (beleértve korlátozás nélkül a jogi díjakat és az adósságbehajtási díjakat)

        és a félreértések elkerülése végett, ha Ön nem ismeri fel vagy nem emlékszik a kártyakivonatán vagy egyéb pénzügyi kimutatásaiban szereplő bejegyzés forrására, és ennek következtében visszaterhelést hajt végre, az indokolatlan visszaterhelésnek minősül. pont céljaira a 6.4.

7. Szállítások

7.1 A termékek szállítására vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat a szállítási szabályzatunk tartalmazza. A pontos dátumokért és a további szállítási információkért keresse fel oldalunkat Szállítási feltételek.

7.2 Gondoskodunk arról, hogy az Ön által megvásárolt termékeket a fizetési folyamat során megadott szállítási címre kézbesítsük.

7.3 Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy termékeit a rendelés visszaigazolásában meghatározott szállítási dátumon vagy azt megelőzően szállítsuk ki, vagy ha a rendelés visszaigazolásában nincs megadva dátum, akkor a rendelés visszaigazolásának dátumát követő 3-11 napon belül. parancsokat. Fenntartjuk azonban a 30 napon belüli vagy legfeljebb XNUMX napon belüli szállítás jogát.

7.4 Garantáljuk, hogy kivételes körülmények kivételével minden termék szállítását a fizetés beérkezésétől számított 5 napon belül és a megrendelés visszaigazolásának dátumától számítva XNUMX napon belül elküldjük.

8. Távolsági szerződések: felmondási jog

8.1 Ez a 8. szakasz akkor és csak akkor érvényes, ha Ön felajánlja, hogy szerződést köt velünk, vagy szerződést köt velünk fogyasztóként – azaz olyan magánszemélyként, aki teljes egészében vagy főként az Ön kereskedelmén, üzleti tevékenységén, kézműves foglalkozásán vagy szakmáján kívül jár el. A 30 napos pénz-visszafizetési garanciáról kérjük, tekintse meg oldalunkat 30 napos visszaküldési és visszatérítési szabályzat.

8.2 Ön a weboldalunkon keresztül velünk kötött szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát bármikor visszavonhatja, vagy a weboldalunkon keresztül velünk kötött szerződést (elállási vagy felmondási indoklás nélkül) bármikor visszavonhatja a következő időszakon belül:

(a) az ajánlat benyújtásától kezdve; és

(b) a termékek fizikai birtokába kerülésének vagy az Ön által birtokba vett személy fizikai birtokába kerülésének napját követő 30 nap végén (vagy ha a szerződés több termék szállítására vonatkozik, 30 napon belül attól a naptól számítva, amikor az utolsó ilyen termék, tétel vagy darab az Ön fizikai birtokába kerül, vagy egy olyan személy fizikai birtokába kerül, akinek birtokába kerül).

8.3 Annak érdekében, hogy visszavonja a szerződésre vonatkozó ajánlatot vagy felmondja a szerződést a 8. szakaszban leírtak alapján, tájékoztatnia kell minket az elállási vagy felmondási döntéséről (adott esetben). Tájékoztathat bennünket bármilyen egyértelmű nyilatkozattal, amely tartalmazza a döntést. Lemondás esetén értesíthet bennünket a lemondási űrlap használatával, amelyet rendelkezésére bocsátunk. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát a felmondási határidő lejárta előtt elküldi.

8.4 Amennyiben Ön a jelen 8. pontban leírtak alapján eláll a szerződéstől, köteles a termékeket visszaküldeni nekünk (az általunk megadott visszaküldési címre), vagy át kell adnia nekünk, vagy az átvételre általunk meghatalmazott személynek. Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen legkésőbb 8 nappal azután kell teljesítenie a jelen 14. szakaszban említett kötelezettségeit, hogy értesíti a szerződéstől való felmondásáról. Fizetnie kell a termékek visszaküldésének közvetlen költségét.

8.5 Ha a 8. szakasznak megfelelően mond le egy megrendelést, akkor teljes visszatérítést kap a megrendeléssel kapcsolatban kifizetett összegről, beleértve a szállítás költségeit is, kivéve:

(a) ha olyan szállítási módot választott, amely többe kerül, mint az általunk kínált legolcsóbb szállítási mód, fenntartjuk a jogot, hogy megtartsuk az Ön által választott szállítási mód és az általunk kínált legolcsóbb szállítási mód közötti különbséget ; és

b) a 8. szakaszban másként előírtak szerint.

8.6 Ha az Ön által visszaküldött termékek értéke a termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó mértékben csökkenti az Ön által végzett kezelés hatását, akkor ezt az összeget visszaigényelhetjük Öntől a szerződéses árhoz. Ezt az összeget visszaszerezhetjük, ha levonjuk az Önnek járó visszatérítésből, vagy előírhatjuk, hogy ezt az összeget közvetlenül nekünk fizesse be. Az olyan kezelés, amely túllép az üzletekben ésszerűen megengedett kezeléseken, e célok érdekében „túlmutat azon, ami a termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges”.

8.7 A fizetést ugyanazzal a módszerrel térítjük vissza, ha kifejezetten másként nem állapodott meg. Mindenesetre a visszatérítés eredményeként semmilyen díjat nem terhel.

8.8 Kivéve, ha felajánlottuk a termékek átvételét, a lemondás miatt Önnek járó visszatérítést dolgozunk fel a 9. szakaszban leírtak alapján, a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy ( ha korábban) azt a napot követően, amikor bizonyítékot szolgáltatott nekünk arról, hogy visszaküldte a termékeket. Ha az elálláskor vagy elálláskor nem küldtük el Önnek a termékeket, vagy felajánlottuk a termékek átvételét, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük a visszatérítést. amelyen az elállásról vagy lemondásról értesülünk.

8.9 Önnek nincs joga felmondani a szerződést a 8. szakaszban leírtak szerint, amennyiben a szerződés a következőkre vonatkozik:

a) nem előregyártott áruk szállítása, amelyeket Ön egyéni választása vagy döntése alapján készítenek, vagy egyértelműen személyre szabott áruk.

9. Garanciák és nyilatkozatok

9.1 Ön garantálja és képviseli számunkra, hogy:

(a) jogilag képes vagy kötelező erejű szerződéseket kötni;

(b) teljes jogosultsággal, hatalommal és kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy elfogadja ezeket a feltételeket;

(c) az Ön által a megrendeléssel kapcsolatban megadott összes információ igaz, pontos, teljes és nem félrevezető; és

(d) Ön képes lesz átvenni a termékeket a jelen feltételeknek és szállítási politikánknak megfelelően.

9.2 Szavatoljuk Önnek, hogy:

(a) jogunk van eladni az Ön által vásárolt termékeket;

(b) az általunk értékesített termékeket mindenféle díj vagy terhelés nélkül értékesítik, kivéve a jelen feltételekben meghatározottakat;

(c) élvezni fogja a megvásárolt termékek csendes birtoklását, kivéve a jelen feltételekben meghatározott eseteket;

(d) a megvásárolt termékek megfelelnek a honlapunkon közzétett leírásoknak; és

(e) az Ön által vásárolt termékek megfelelő minőségűek lesznek.

9.3 A termékek szállításával kapcsolatos valamennyi garanciánk és nyilatkozatunk nem változtatja meg és nem zavarja ezeket a feltételeket, szállítási szabályzatot és visszaküldési politikánkat.

9.4 A termékek szállításával kapcsolatos minden jótállásunk és nyilatkozatunk a jelen feltételekben található. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben és a 11.1. Szakaszra figyelemmel minden egyéb garancia és nyilatkozat kifejezetten kizárt.

10. A felelősség korlátozásai és kizárásai

10.1 A jelen feltételekben semmi sem fog:

a) korlátozza vagy kizár minden felelősséget gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülés miatt;

b) korlátozhatja vagy kizárhatja a csalás vagy hamis félrevezetés miatti felelősséget;

(c) korlátozza a kötelezettségeket olyan módon, amelyet a vonatkozó jogszabályok nem engedélyeznek; vagy

d) kizár minden olyan kötelezettséget, amelyet az alkalmazandó jogszabályok nem zárhatnak ki,

        és ha Ön fogyasztó, törvényes jogait jelen feltételek nem zárják ki vagy korlátozzák, kivéve a törvény által megengedett mértékig.

10.2 A felelősség korlátozása és kizárása a jelen 10. szakaszban és a jelen feltételekben másutt:

a) a 10.1. szakasz hatálya alá tartoznak; és

(b) szabályozza az összes olyan kötelezettséget, amely ezen feltételek és feltételek alapján merül fel, vagy amelyek a jelen feltételek tárgyához kapcsolódnak, ideértve a szerződésből, a jogellenes károkozásból (beleértve a gondatlanságot) és a törvényi kötelesség megszegéséből eredő kötelezettségeket is, kivéve, ha kifejezetten másként nem rendelkezik ezekben a feltételekben.

10.3 Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért, amely ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső eseményekből vagy eseményekből származik.

10.4 Nem vállalunk felelősséget semmilyen üzleti veszteségért, ideértve (korlátozás nélkül) a nyereség, a bevétel, a bevétel, a felhasználás, a termelés, a várható megtakarítások, az üzleti tevékenység, a szerződések, a kereskedelmi lehetőségek vagy a jóakarat elvesztését vagy károsodását.

10.5 Ön elfogadja, hogy érdekünk van tisztjeink és alkalmazottaink személyes felelősségének korlátozása, és ezt az érdeklődést figyelembe véve tudomásul veszi, hogy korlátolt felelősségű szervezet vagyunk; Ön elfogadja, hogy személyesen nem nyújt be keresetet tisztjeinkkel vagy alkalmazottjainkkal szemben a weboldallal vagy a jelen feltételekkel kapcsolatban elszenvedett veszteségek miatt (ez természetesen nem korlátozza vagy kizárja a korlátolt felelősségű szervezet felelősségét tisztjeink és alkalmazottaink cselekedetei és mulasztásai miatt).

11. Megrendelés törlése

11.1 A jelen szerződési feltételek alapján azonnal felmondhatjuk a szerződést, írásos felmondással, ha:

a) nem fizet időben és maradéktalanul a szerződés alapján ránk eső összeget; vagy

(b) Ön elköveti a szerződés megszegését.

11.2 Ha a szerződést megszegjük, a jelen feltételek alapján Ön azonnal felmondhat egy szerződést, írásos felmondási nyilatkozattal.

11.3 A jelen szerződési feltételek alapján szerződést írásos értesítéssel felmondhatjuk, ha a szerződés teljesítését bármely, ésszerű ellenőrzésünkön kívül álló esemény megakadályozza, ideértve korlátozás nélkül a nyersanyagok, alkatrészek vagy termékek elérhetetlenségét vagy áramkimaradást, bármely harmadik felet érintő ipari vita, kormányzati előírások, tűz, árvíz, katasztrófa, lázadás, terrortámadás vagy háború.

12. A megrendelés visszavonásának következményei

12.1 Ha a jelen feltételek szerinti szerződést a 11. szakasz szerint törlik:

(a) megszűnik az elállás időpontjában kiszállítatlan termékek szállítási kötelezettsége;

(b) Ön adott esetben továbbra is köteles fizetni az elállás időpontjában leszállított termékekért (a termékek visszaszerzésére vonatkozó bármely jogunk sérelme nélkül); és

(c) a jelen szerződési feltételek összes többi rendelkezése hatályát veszti, kivéve, hogy az 1.3., 6.4., 10., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. szakasz a felmondást követően is érvényben marad, és határozatlan ideig érvényben marad.

13. Hatály

13.1 Ezek a feltételek nem képeznek vagy hajtanak végre semmilyen szellemi tulajdonjogot.

13.2 Ezek a feltételek nem szabályozzák, hogy mi vagy harmadik felek milyen szolgáltatásokat nyújtunk a termékekkel kapcsolatban (a szállítási szolgáltatások kivételével).

14. Variáció

14.1 Időnként módosíthatjuk ezeket a feltételeket, ha közzéteszünk egy új verziót a weboldalunkon.

14.2 A jelen feltételek felülvizsgálata a felülvizsgálat időpontját követően bármikor megkötött szerződésekre vonatkozik, de nem érinti a felülvizsgálat előtt megkötött szerződéseket.

15. Hozzárendelés

15.1 Ön ezennel beleegyezik abba, hogy átruházhatjuk, átruházhatjuk, alvállalkozói szerződést köthetünk, vagy más módon foglalkozhatunk jogainkkal és/vagy kötelezettségeinkkel ezen feltételek szerint-feltéve, hogy ha Ön fogyasztó, akkor ez az intézkedés nem csökkenti az Ön számára előnyös garanciákat ezen feltételek mellett.

15.2 Ön előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem ruházhatja át, ruházhatja át, bízhatja alá alvállalkozásba, és más módon nem kezelheti a jelen feltételek és feltételek szerinti jogait és / vagy kötelezettségeit.

16. Nincs mentesség

16.1 A jelen feltételek szerinti szerződés bármely rendelkezésének megszegéséről nem lehet lemondani, kivéve a szerződésszegő fél kifejezett írásos hozzájárulását.

16.2 A jelen Szerződési Feltételek szerinti szerződéses rendelkezések bármely megsértéséről való lemondás nem tekinthető a rendelkezés további megsértéséről vagy a szerződés bármely más rendelkezésének megsértéséről szóló további vagy folyamatos lemondásnak.

17. Elválaszthatóság

17.1 Ha bármelyik bíróság vagy más illetékes hatóság úgy állapítja meg, hogy a jelen feltételek és rendelkezések rendelkezései jogellenesek és / vagy végrehajthatatlanok, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad.

17.2 Ha a jelen feltételek bármely jogellenes és / vagy végrehajthatatlan rendelkezése jogszerű vagy végrehajtható lenne, ha annak egy részét törölnék, akkor ezt a részt töröltnek kell tekinteni, és a rendelkezés többi része továbbra is érvényben marad.

18. Harmadik felek jogai

18.1 A jelen feltételek és szerződések szerinti szerződés a mi javunkra és az Ön javára szolgál, és nem célja harmadik fél általi haszonszerzés vagy végrehajtás.

18.2 A felek szerződés alapján fennálló jogainak gyakorlása ezen feltételek és feltételek mellett harmadik fél hozzájárulásától függ.

19. Teljes megállapodás

19.1 A 10.1. Szakaszra is figyelemmel, ezek a feltételek és szállítási politikánk, valamint visszaküldési irányelveink együtt alkotják az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást a termékeink adásvételével kapcsolatban, és hatályon kívül helyez minden korábbi megállapodást Ön és köztünk termékeink adásvételével kapcsolatban.

20. Jog és joghatóság

20.1 A jelen feltételekre a hongkongi törvények az irányadók és azok értelmezésére vonatkoznak.

20.2 A jelen feltételekkel kapcsolatos viták a hongkongi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

21. Törvényi és szabályozói közzétételek

21.1 Nem adjuk le a jelen szerződési feltételek másolatát, külön-külön az egyes felhasználók vagy ügyfelek vonatkozásában, és ha frissítjük ezeket a feltételeket, akkor az a változat, amelyhez eredetileg megállapodott, többé nem lesz elérhető a weboldalunkon. Javasoljuk, hogy fontolja meg a jelen Általános Szerződési Feltételek másolatának mentését későbbi felhasználás céljából.

21.2 Ezek a feltételek csak angol nyelven érhetők el.

22. Részleteink

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B One Capital Place 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 Vegye fel velünk a kapcsolatot:

a) postai úton, a fent megadott postacímre;

(b) weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapjának használatával; vagy

(c) e -mailben, a weboldalunkon közzétett e -mail cím használatával.

hiba: Hoppá! Nincs lopás. Engedélyért forduljon hozzánk.
ENGWE Online Shop | Vásároljon EP2 Pro és 750W-ot Engine Pro
logo
Elemek összehasonlítása
  • Teljes (0)
Összehasonlítás
0
Bevásárlókocsi